Pošli názor!

24. 09. 2008 11:48 | Autor: www.markiza.sk

V tejto rubrike môžete klásť otázky týkajúce sa relácie a jej prípravy. Je miestom pre praktickú komunikáciu s redakciou. Nie je miestom pre námety (prijímame výhradne neanonymné podnety a námety zaslané poštou alebo emailom). Súčasne vás prosíme, aby ste nás nežiadali o právne rady a konzultácie. Ďakujeme za pochopenie!